tilbakemeldinger fra kunder

Confex Norge as

På vår taleauditon 9.oktober ble du vurdert på en skala fra 1 til 6. For framføring gir vi deg 5.9, og på troverdighet fikk du 5,8! Lykke til med nye oppdrag for CONFEX. Nils Christian Børresen, avdelingsleder 

...............................................................................................................

Fagnettverksamling for Lærere i S-TrØndelag 

Folk kom bort etterpå og skrøt uhemmet av opplegget ditt. De var veldig fornøyde. Det blir sikkert mange som tar kontakt!

Siv -Heidi Ruud, Rådgiver S-Tr�ndelag Fylkeskommune

......................................................................................................................

StatoilHydro

Bidraget ble svært godt mottatt av studentene!Engasjementet og kompetansen som Roar besitter levendegjør formidlingen og studentene fikk stort utbytte og nye ideer for hvordan en god presentasjon kan gjennomføres! Vi er utrolig godt fornøyde med Roars bidrag. Prosessansvarlige v Sommerprosjektet Statoil

...................................................................................................................

FAGDAG Kristiansand for barnahageansatte


Det beste seminaret jeg noen gang har vært på!!


Hilsen ansatt i Havlimyra Barnehage

................................................................................................................VITAL

Gjennom sitt kraftfulle og profesjonelle engasjement bidro Roar til å gi samlingen en fin avrunding på siste dag av samlingen, relatert til vårt valgte tema Samspill.

Bidraget ble godt gjennomført med en fin balanse mellom de kunstnerisk innslag og ved å engasjere forsamlingen i rollespill hvor de ansatte var en del av opplegget. Rollespillet ble gjennomført i grupper og gjennom samspill to og to.

Vi er spesielt fornøyd med at opplegget ble tilpasset vårt behov og i henhold til den røde tråd vi skulle ha på vår medarbeidersamling. I tillegg vil jeg fremheve at innslaget blir forsterket fordi Roar er god på den kunstneriske siden.

Hilde Sem, markedssjef
Bedriftsmarked for Vital Forsikring ASA

....................................................................................................................

PricewaterhouseCoopers 

Roar ble brukt som innslag avslutningsvis på en lang seminardag og han klarte raskt å etablere det tillitsforhold som kreves fra publikum for å få aktivert til flere praktiske øvelser. Han kombinerte faglig innhold og underholdningsinnslag på en fin måte. Tilbakemeldingen fra deltakerne var meget god og vi anbefaler gjerne Roar til andre."

Arild Kalkvik, Bårdshaug Konferansesenter 

.....................................................................................................................

Trening av kundebehandlere i Fokus Bank 2008

Bidraget ble veldig godt mottatt blant medarbeiderne!Du lyktes godt med å gi ny kunnskap og bevisstgjøring om ting som mange har prøvd og opplevd tidligere. Jeg vil berømme deg for å ha laget veldig mange gode caser, dette vitner om at du har satt deg godt inn i hverdagen vår. Ser ikke bort fra at vi vil komme tilbake til deg ved en senere anledning.

Mvh Frode Elverum. Banksjef Kundesenter

.....................................................................................................................

Foredrag under ledersamlinger Statoil

Tilbakemeldingene var veldig gode! Hyggelig å bli kjent med deg. Er  veldig godt fornøyd med ditt bidrag på samlingene.

Mvh Inger H Løwø, Leder PKF Prosjekter StatoilHydro ASA

....................................................................................................................

Trening av programledere i NRK P1 

Vi snakker om "før og etter Roar-runden". Programlederne har hver på sin måte fått en ny forståelse av egen rolle som stemme på Norges største radiokanal. De er blitt tydeligere, mer "hele" i uttrykket sitt og ikke minst, mer avslappa og trygge i hvert sitt individuelle uttrykk. Kort kan programlederutviklinga vi har fått hjelp til oppsummeres slik: Større trygghet og mer kreativitet på lufta.

Roar Kjølv Jensen har også v�rt brukt i en større redaksjonell sammenheng. Han introduserte begrepene kontakt, rytme og vendepunkt som sentrale redskap både i "tenkeøvelser" og fysiske felles øvelser som redaksjonen har hatt bruk for etterpå.

Roar Kjølv Jensen gis de beste ord med på veien fra NRKs magasinredaksjon på Tyholt i Trondheim. Vi har hatt svært god nytte av hans arbeidsmetoder og tankegods, og kommer mer enn gjerne til å benytte ham ved seinere høve.

Ellen Ingunn Andersen, redaksjonssjef NRK Program Riks

.....................................................................................................................

Coach i NRK                            

Tusen takk for godt samarbeid. Programlederne er strålende fornøyd med hjelpen du har gitt dem. Og det er jeg også!!

Line Gevelt Andersen, Ny Redaksjonssjef NRK Program Riks

................................................................................................................

Kurs og foredrag under StatoilHydros Sommerprosjekt 

Statoils ansatte:

Et meget bra foredrag! Veldig inspirerende og ga svært godt utbytte. Du var god til å engasjere og eksemplifisere hvordan man aktivt kan veksle mellom forskjellige å rom og variere mellom ulike typer budskap.

Har vært med på dette tidligere. Det som gjorde denne måten annerledes, var fokuset på det generelle ved formidling/ prestasjon og hvor lett det kan overføres til våre former for presentasjon.

Jeg satte spesielt pris på det å beholde en grad av trygghet på oss selv. Det har stor betydning for å overbevise også!

Vi i Statoil vil gjerne bruke deg mer.

Studenter: 

We were very pleased with him! It was very useful! We are definitely going to use his tips for the presentation. He really helped us out a lot with that bit, to make our presentation more alive and perhaps more interesting to look at that way. Actually I think he is the one that we should have had as a teacher for a whole day at the Midknowledge sharing! That would have been very interesting.

Very energetic, gave concrete ideas, helped to develop the ideas that they already had.It was very good with the general presentation technique.

Very good tips on the presentation. Very creative. Sometimes ideas are not applicable to scientific projects. Very lively.  

Very good looking man and very inspiring. A good mix of educational content and a good feedback on ideas.
....................................................................................................................

HØstkonferansen Lederdagene NORSK RADIOGRAFFORBUND

Hylende morsom der og da, gode poenger, god fremføring, deltakskrevende og underholdende. En flott avslutning på en seriøs dag - alle tiders og tankevekkende midt i all humor. En morsom og inspirerende foreleser. Kjempeflott!

Ledere og ansatte i Norsk Radiografforbund

.....................................................................................................................

KommunikasjonsTRENING Statens Jernbaneverk R�ros 


Seminaret gav både bevissthet og hjelpemidler for egentrening/-utvikling. Vi jobbet med troverdighet, hvordan man forvandler nervøsitet til å bli en kilde for energi, samt viktigheten av å etablere kroppens rom i anslaget av foredraget.

Samtlige deltagere var meget fornøyd både med tema og gjennomføring. Og vi ønsker i fremtiden å følge dette opp med nye treningssamlinger.

Med vennlig hilsen
Atle William Heskestad (Sikkerhetssjef IRN og Seksjonssjef ISRN)

---------------------------------------------------------------------------------

Prosessleder i Idelaboratoriet NTNU 

Arbeidsoppgaven var � bringe teatermetoder inn i kreative prosesser under oppbyggingen av Id�laboratoriet. Vi eksperimenterte under hans ledelse med teatersport-metoder, bruk av Hjalmar i Vildanden som "klient" i Id�laboratoriet og andre utpr�vinger av drama/skuespillerkunnskap i skapende sammenheng.

Jenssen utf�rte arbeidet sitt p� en meget profesjonell og stimulerende m�te, og var dyktig til � formidle sin fagkunnskap og kreativitet inn i andre tverrfaglige sammenhenger.


Jon Lippe Prosessleder, N�ringslivets Id�fond for NTNU

---------------------------------------------------------------------------------

KommunikasjonsTRENING i N�ringslivets Idelab

Som prosessleder er jeg avhenging av god kommunikasjon b�de internt og eksternt.Roar Kj�lv Jensens innfallsvinkel til formidling og trening av mellommenneskelig kontakt, har brakt inn verdifull innsikt og erfaringer internt i m�te med eget team og gitt en god base for levende formidling til prosessdeltagere.

Ninni S�dahl sivilarkitekt og kroppsterapeut prosessleder Oasen kreativLAB NTNU

Dette er en form for trening som vil kunne legge grunnlaget for en god pedagog- og leder-utvikling

Fredrik Shetelig Prodekan
Fakultet for Arkitektur og Billedkunst NTNU
....................................................................................................................
KommunikasTRENING for workshopledere i ISFIT  februar 2009

Et sv�rt l�rerikt, inspirende og ikke minst MOTIVERENDE kurs i kommunikasjon:

Roar Kj�lv Jenssen utnevnes herved til ISFIT-venn!

Temastyret ISFIT 2009 

..............................................................................................................

Lektor i Videreg�ende skole 9.mars 2010

En stor takk for at jeg fikk spesialundervisning av Roar i dag. Han er utrolig dyktig, og det er kjempespennende � jobbe med ham!N� skal jeg bare " hoppe i det"!

Vennlig hilsen Wenche, Lektor m/tilleggsutdanning Vid.skole i Trondheim

.....................................................................................................................

Fagforbundet M�re - og Romsdal 3.mars 2010

Roar,du greide jammen meg � engasjere hele forsamlingen p� 80 stykker! Dette var anderledes enn det vi er vant til, og jeg fikk mange positive tilbakemeldinger etterp�.

Dette var imponerende og underholdende!

Gunnar Sydhagen, Fagforbundet Mars 2010

.................................................................................................................. 

Lektorstudenter i Trondheim 11.mars 2010

�rets tredje lektorm�te var viet relasjonskompetanse, og kommunikasjonstrener Roar Kj�lv Jenssen hadde absolutt noe p� hjertet! Jeg overdriver ikke n�r jeg sier at publikum nesten ble bl�st overende, for her var s� mye engasjement og innlevelse at energiniv�et i rommet var til � ta og f�le p�. Roar vektla det som kalles nonverbal kommunikasjon og fokuserte p� hvordan kroppen spiller inn i m�te med andre mennesker. Gjennom � ta og gi rom, endre utrykk og speile den man kommuniserer med, kan man lettere skape trygghet og dynamikk, hevdet Roar. Det var lett � kjenne seg igjen i de forskjellige situasjonene han skisserte! Han understreket at fokuset burde ligge p� et �nske om � kultivere trygghet i de forskjellige situasjonenen man st�r i.

Mvh James A. Arnfinsen, Faglig ansvarlig i Erudio

...................................................................................................................

Lade Behandlingssenter , Trondheim 8.mars 2010

Hei Roar!

Dette var bevisstgj�rende, engasjerende, selvutviklende, irriterende, lekent, godt, ga lyst til fordypelse, v�galt, humoristisk, avsl�rende. Kjekk Mann :-) Mange spennende fasetter. Dette har v�rt spennende og l�rerikst for gruppa! TUSEN TAKK for det du ga b�de profesjonelt og personlig! Bodil Lien Aune, Avdelingsleder , Lade Behandlingssenter Bl� Kors

...................................................................................................................


KommunikasTRENING og foredrag  desember 2008 for BL� KORS i Oslo

Dette var supert, Roar!! Du beveger oss med dine fine blanding av humor, kroppspr�k og et innhold til ettertanke! Veldig morsomt foredrag. Utrolig spennende med b�de latter og l�rdom.

Jostein H�gen Leder Bl� Kors Oslo

................................................................................................................... 

Skuespiller i Trondheim

Solid poengseier til Big John!! ( Roar Kj�lv Jenssen )

M. Nordvik i Adresseavisa om Big John - premiere 24.oktober i trondheim

......................................................................................................

Foredrag Tr�ndelag Teater 17.11.07

Fremragende opptreden av Roar Kj�lv Jenssen i dag. Foredrag med topp underholdning, homor og musikk. Beste l�rdagscafe til n�! Meget forn�yde tilskuere!

Ivar Gafseth - Musikalsk Leder Tr�ndelag Teater

Jeg vil f� takke for en meget underholdende og spennende time p� Tr�ndelag Teater sist l�rdag. Framf�ringen din var meget god i forhold til tidligere foredrag jeg har h�rt av flere grunner: Din tydelige plassering av ansvar for kommunikasjon hos den enkelte, fokus p� kroppsspr�k, gode og enkle illustrasjoner som gav meg troen p� at alle kan utvikle seg og f� en mer bevisst holdning til ikke verbal kommunikasjon, og at det var underholdende framf�rt!

Bente Elisabeth Lind, MATTILSYNET, Distriktskontoret i Trondheim

................................................................................................................

Bl� Kors �st 05.11.07

 

Ditt foredrag var anderledes og spennende! mange kikket p� hverandre i begeistring under ditt foredrag. Alle var med fikk mye ut av det!

Ditt bidrag har gjort oss bedre. Takk skal du ha!

 

Jostein H�gan, Vikrsomhetsleder 

......................................................................................................................

Foredrag for ansatte i mer�ken Kommune 08.11.07

 

Dette var veldig givende! Flott at du spilte p� s� mange strenger: gitar, daglige situasjoner, stofra teatret, kjempeflott kombinasjon. En s�nn vitalitet og at s�nt kroppsrp�k gjorde at jeg satt p� spranget og fulgte med. Kjempeflott!!

 

Gunna J�rgensen, l�rer Mer�ker Barneskole

......................................................................................................................

Du var veldig engasjerende, og kom med mange gode poeng - i en ny vinkling.

Vi har f�tt inn skriftlige tilbakemeldinger, og de var udelt positive!

 

Vi vil garantert anbefale deg videre!

 

Vennlig hilsen

Odd.Annfin Havdal

FO Nord-Tr�ndelag november 2007

................................................................................................................

KommunikasjonsTRENING 08.06.06

Han opptr�dde meget tillitvekkende og fikk raskt god kontakt med forsamlingen. Budskapet ble presentert p� en ryddig og klar m�te og det var lagt opp til en fin veksling mellom teoretisk informasjon og praktisering av temaet.

Roar Kj�lv Jenssen understreket betydningen av � jobbe b�de med kropp og tekst og vi ble minnet om at man formidler best ved � v�re levende framfor � v�re flink.

Alle fikk pr�vd seg, og �velsene var lagt p� et slik niv� at det var overkommelig for de fleste. De fleste �velsene var dessuten fine i forhold til � trene p� nettopp det � v�re levende.

Fylkesmannen i S�r-Tr�ndelag, avdeling for landbruk og bygdeutvikling, kan trygt anbefale

Roar Kj�lv Jenssen som foredragsholder/inspirator innenfor emnet formidling/ kommunikasjon.

Som referanse kan landbruksdirekt�r Tore Bj�rkli (915 22 687 ) eller fagsjef Magnhild Melands� (915 52 583 ) kontaktes .

Trondheim 27.06.06

Tore Bj�rkli Magnhild Melands� Landbruksdirekt�r og Fagsjef

----------------------------------------------------------------------------

KommunikasjonsTRENING i Omsorgsenheten i Trondh.Kommune 2006

Roar Kj�lv Jenssen gjennomf�rte en rekke med kurs og �velsessamlinger i kommunikasjon og samspill ved Omsorgsenheten for barn og unge.

Jenssen virker meget forberedt til kursdager og gruppesamlinger. Gjennom flere m�ter p� forh�nd hadde han skaffet seg god innsikt i det spesifikke ved v�r virksomhet.

Kursdagene ble gjennomf�rt p� en strukturert og spennende m�te, og tilbakemeldingene fra deltakerne har v�rt meget positiv. Det trekkes frem at det var mye humor og god stemning, at innholdet i dagen skaper tilh�righet og vi-f�lelse, og at dette var nyttig l�rdom og erfaring � ta med seg i m�ter som utfordrer oss. Jenssen er flink til � se og veilede, og hjelper oss til � fokusere p�, for oss, nye omr�der i v�r daglige yrkesut�velse.

Jonny Berg Enhetsleder i Omsorgsenheten

---------------------------------------------------------------------------------

KommunikasjonsTRENING SFO Halset Skole 03.05.07

Det var en flott kveld som gav meg b�de inspirasjon og glede. Du var meget god p� � formidle ditt budskap, samtidig som du skaper en trygg ramme rundt det som skjer.Har f�tt mange gode tilbakemeldinger fra personalet! Tusen takk for en kjemepefin kveld, lykke til videre i ditt arbeid b�de p� og utenfor scenen.

May Tolnes, Leder SFO

---------------------------------------------------------------------------------

KommunikasjonsTRENING SFO �sveien Skole 04.06.07

Hele personalet synes det var en fenomenal kursdag-med fokus p� det viktigste: Samspillet med barna! Medt stort engasjement og humor fikk du hele personlaet til � senke skuldrene og trene p� � m�te barne i enhver situasjon. Slik trening kunne vi trengt mer av!

Torstein Frantzen, Leder SFO �sveien Skole, Trondheim

---------------------------------------------------------------------------------

Kursholder under Ungdommens Kulturfestival Trondheim 2006

Kurset stilte store krav til deltakere og til kursholder. Kj�lv Jenssen m� p� den bakgrunn sies � ha v�rt den id�elle kursholder: N�rv�rende og omsorgsfull, inspirerende og utfordrende, erfaren og trygg.

Kursdeltakerne presenterte seg selv i en helst�pt, kreativ visning som avslutning p� kurset. De var tydelig stolte av et resultat de i stor grad f�lte som sitt eget produkt.

Kj�lv Jenssen ga etterp� hver enkelt deltaker en muntlig evalering med vekt p� det positive og det de burde jobbe videre med. Mange slitne, men oppreiste og sv�rt tilfredse ungdommer fant veien hjem den kvelden.

P� en ypperlig m�te demonstrerte kursholderen hvordan fokus og innlevelse, stor variasjon i tempo og uttrykk og kommuniskasjon med publikum gj�r �n forestilling mer opplevelsesrik enn en annen.

Vi �nsker Roar Kj�lv Jenssen hjertelig velkommen tilbake neste �r!

Harald Kj�l

Avd.leder Barne- og ungdomsavdelinga

Trondheim folkebibliotek

---------------------------------------------------------------------------------
Kursholder i KommunikasjonTRENING i Trondheim 02.10.06

Roar Kj�lv Jenssen - for en inspirasjon!!

Det var en meget bra dag, og helt annerledes enn noe vi har gjort f�r.

Deltakerne var sv�rt forn�yde. De uttalte at de l�rte sv�rt mye. At de var imponerte over deg, og at det var fint at hver og en fikk pr�vd seg.

Jeg slutter meg fullt og helt til de andres uttalelser. Jeg har snakket om det p� kontoret, vil fors�ke � g� videre med dette. Jeg skal ogs� anbefale deg til andre jeg er i kontakt med.

Vennlig hilsen

Perly Larsen        Bygdefolkets Studieforbund

---------------------------------------------------------------------------------

HJORTEFOT OG KRISTIANSEN  - barneteater for alle aldre

Lye skule

Det er det mest fantastiske jeg har sett. Ble trollbundet og kunne ikke g� hjem. Skulle g� hjem � jobbe. Er glad jeg ble st�ende. Ungene var helt paralysert.

Turi Selvikv�g. l�rer

--------------------------------------------------------------------------------

Hommers�k skole 

Innhold og framf�ring var meget bra i forhold til � reise seg og f� tak i egne drivkrefter.Jenssen viste ogs� at f�lelsene - redsel og sinne- faktisk er helt normalt. Han hadde meget god kontakt med publikum, b�de barn og voksen.

.........................................................................................................

Stangeland skole 

Morsomme karakterer, enkle virkemidler, og kjempebra kontakt med publikum.

--------------------------------------------------------------------------------

Vatne skole 

Kjempebra forstilling. Varieert. Levende. Gir mye av deg selv. Spennende at en person klarer � spille s� mange ulike roller p� samme tid.

---------------------------------------------------------------------------------

Vestly skule 

Kjempekjekk forestilling, elevene var med heile tida. Mange gode poeng, passe veldig godt for borna og det med held p� med i timane.

Rosseland skole 

-----------------------------------------------------------------------------

Sv�rt solid og godt gjennomf�rt. Humor, inkludering og uforutsette ting takles utmerket.

God stemmebruk - flotte rolle skifter. Sv�rt god historie og et bra tema.

Kjell Arne H�lan, rektor

....................................................................................................................

Undheim skule 

Flott forestilling. Flott variert. God kontakt med elevane. Godt budskap, aktuelt !