tilbakemeldinger fra kunder

Confex Norge as

På vår taleauditon 9.oktober ble du vurdert på en skala fra 1 til 6. 

For framføring gir vi deg 5.9, og på troverdighet fikk du 5,8! Lykke til med nye oppdrag for CONFEX. Nils Christian Børresen, avdelingsleder 


Fagnettverksamling for Lærere i S-TrØndelag 

Folk kom bort etterpå og skrøt uhemmet av opplegget ditt. De var veldig fornøyde. Det blir sikkert mange som tar kontakt!

Siv -Heidi Ruud, Rådgiver S-Tr�ndelag Fylkeskommune

......................................................................................................................

StatoilHydro

Bidraget ble svært godt mottatt av studentene!Engasjementet og kompetansen som Roar besitter levendegjør formidlingen og studentene fikk stort utbytte og nye ideer for hvordan en god presentasjon kan gjennomføres! Vi er utrolig godt fornøyde med Roars bidrag. Prosessansvarlige v Sommerprosjektet Statoil

...................................................................................................................

FAGDAG Kristiansand for barnahageansatte


Det beste seminaret jeg noen gang har vært på!!


Hilsen ansatt i Havlimyra Barnehage

................................................................................................................VITAL

Gjennom sitt kraftfulle og profesjonelle engasjement bidro Roar til å gi samlingen en fin avrunding på siste dag av samlingen, relatert til vårt valgte tema Samspill.

Bidraget ble godt gjennomført med en fin balanse mellom de kunstnerisk innslag og ved å engasjere forsamlingen i rollespill hvor de ansatte var en del av opplegget. Rollespillet ble gjennomført i grupper og gjennom samspill to og to.

Vi er spesielt fornøyd med at opplegget ble tilpasset vårt behov og i henhold til den røde tråd vi skulle ha på vår medarbeidersamling. I tillegg vil jeg fremheve at innslaget blir forsterket fordi Roar er god på den kunstneriske siden.

Hilde Sem, markedssjef
Bedriftsmarked for Vital Forsikring ASA

....................................................................................................................

PricewaterhouseCoopers 

Roar ble brukt som innslag avslutningsvis på en lang seminardag og han klarte raskt å etablere det tillitsforhold som kreves fra publikum for å få aktivert til flere praktiske øvelser. Han kombinerte faglig innhold og underholdningsinnslag på en fin måte. Tilbakemeldingen fra deltakerne var meget god og vi anbefaler gjerne Roar til andre."

Arild Kalkvik, Bårdshaug Konferansesenter 

.....................................................................................................................

Trening av kundebehandlere i Fokus Bank 2008

Bidraget ble veldig godt mottatt blant medarbeiderne!Du lyktes godt med å gi ny kunnskap og bevisstgjøring om ting som mange har prøvd og opplevd tidligere. Jeg vil berømme deg for å ha laget veldig mange gode caser, dette vitner om at du har satt deg godt inn i hverdagen vår. Ser ikke bort fra at vi vil komme tilbake til deg ved en senere anledning.

Mvh Frode Elverum. Banksjef Kundesenter

.....................................................................................................................

Foredrag under ledersamlinger Statoil

Tilbakemeldingene var veldig gode! Hyggelig å bli kjent med deg. Er  veldig godt fornøyd med ditt bidrag på samlingene.

Mvh Inger H Løwø, Leder PKF Prosjekter StatoilHydro ASA

....................................................................................................................

Trening av programledere i NRK P1 

Vi snakker om "før og etter Roar-runden". Programlederne har hver på sin måte fått en ny forståelse av egen rolle som stemme på Norges største radiokanal. De er blitt tydeligere, mer "hele" i uttrykket sitt og ikke minst, mer avslappa og trygge i hvert sitt individuelle uttrykk. Kort kan programlederutviklinga vi har fått hjelp til oppsummeres slik: Større trygghet og mer kreativitet på lufta.

Roar Kjølv Jensen har også v�rt brukt i en større redaksjonell sammenheng. Han introduserte begrepene kontakt, rytme og vendepunkt som sentrale redskap både i "tenkeøvelser" og fysiske felles øvelser som redaksjonen har hatt bruk for etterpå.

Roar Kjølv Jensen gis de beste ord med på veien fra NRKs magasinredaksjon på Tyholt i Trondheim. Vi har hatt svært god nytte av hans arbeidsmetoder og tankegods, og kommer mer enn gjerne til å benytte ham ved seinere høve.

Ellen Ingunn Andersen, redaksjonssjef NRK Program Riks

.....................................................................................................................

Coach i NRK                            

Tusen takk for godt samarbeid. Programlederne er strålende fornøyd med hjelpen du har gitt dem. Og det er jeg også!!

Line Gevelt Andersen, Ny Redaksjonssjef NRK Program Riks

................................................................................................................

Kurs og foredrag under StatoilHydros Sommerprosjekt 

Statoils ansatte:

Et meget bra foredrag! Veldig inspirerende og ga svært godt utbytte. Du var god til å engasjere og eksemplifisere hvordan man aktivt kan veksle mellom forskjellige å rom og variere mellom ulike typer budskap.

Har vært med på dette tidligere. Det som gjorde denne måten annerledes, var fokuset på det generelle ved formidling/ prestasjon og hvor lett det kan overføres til våre former for presentasjon.

Jeg satte spesielt pris på det å beholde en grad av trygghet på oss selv. Det har stor betydning for å overbevise også!

Vi i Statoil vil gjerne bruke deg mer.

Studenter: 

We were very pleased with him! It was very useful! We are definitely going to use his tips for the presentation. He really helped us out a lot with that bit, to make our presentation more alive and perhaps more interesting to look at that way. Actually I think he is the one that we should have had as a teacher for a whole day at the Midknowledge sharing! That would have been very interesting.

Very energetic, gave concrete ideas, helped to develop the ideas that they already had.It was very good with the general presentation technique.

Very good tips on the presentation. Very creative. Sometimes ideas are not applicable to scientific projects. Very lively.  

Very good looking man and very inspiring. A good mix of educational content and a good feedback on ideas.
....................................................................................................................

HØstkonferansen Lederdagene NORSK RADIOGRAFFORBUND

Hylende morsom der og da, gode poenger, god fremføring, deltakskrevende og underholdende. En flott avslutning på en seriøs dag - alle tiders og tankevekkende midt i all humor. En morsom og inspirerende foreleser. Kjempeflott!

Ledere og ansatte i Norsk Radiografforbund

.....................................................................................................................

KommunikasjonsTRENING Statens Jernbaneverk Røros 


Seminaret gav både bevissthet og hjelpemidler for egentrening/-utvikling. Vi jobbet med troverdighet, hvordan man forvandler nervøsitet til å bli en kilde for energi, samt viktigheten av å etablere kroppens rom i anslaget av foredraget.

Samtlige deltagere var meget fornøyd både med tema og gjennomføring. Og vi ønsker i fremtiden å følge dette opp med nye treningssamlinger.

Atle William Heskestad (Sikkerhetssjef IRN og Seksjonssjef ISRN)

---------------------------------------------------------------------------------

Prosessleder i Idelaboratoriet NTNU 

Arbeidsoppgaven var å bringe teatermetoder inn i kreative prosesser under oppbyggingen av Idelaboratoriet. Vi eksperimenterte under hans ledelse med teatersport-metoder, bruk av Hjalmar i Vildanden som "klient" i Idelaboratoriet og andre utprøvinger av drama/skuespillerkunnskap i skapende sammenheng.

Jenssen utførte arbeidet sitt på en meget profesjonell og stimulerende måte, og var dyktig til å formidle sin fagkunnskap og kreativitet inn i andre tverrfaglige sammenhenger.


Jon Lippe Prosessleder, Næringslivets Idefond for NTNU

---------------------------------------------------------------------------------

KommunikasjonsTRENING i Næringslivets Idelab

Som prosessleder er jeg avhenging av god kommunikasjon både internt og eksternt.Roar Kjølv Jensens innfallsvinkel til formidling og trening av mellommenneskelig kontakt, har brakt inn verdifull innsikt og erfaringer internt i møte med eget team og gitt en god base for levende formidling til prosessdeltagere.

Ninni Sødahl sivilarkitekt og kroppsterapeut prosessleder Oasen kreativLAB NTNU

Dette er en form for trening som vil kunne legge grunnlaget for en god pedagog- og leder-utvikling

Fredrik Shetelig Prodekan
Fakultet for Arkitektur og Billedkunst NTNU
....................................................................................................................
KommunikasTRENING for workshopledere i ISFIT  

Et svært lærerikt, inspirerende og ikke minst MOTIVERENDE kurs i kommunikasjon:

Roar Kjølv Jenssen utnevnes herved til ISFIT-venn!

Temastyret ISFIT 

..............................................................................................................

Lektor i Videregående skole 

En stor takk for at jeg fikk spesialundervisning av Roar i dag. Han er utrolig dyktig, og det er kjempespennende å jobbe med ham!Nå skal jeg bare " hoppe i det"!

Vennlig hilsen Wenche, Lektor m/tilleggsutdanning Vid.skole i Trondheim

.....................................................................................................................

Fagforbundet Møre - og Romsdal

Roar,du greide jammen meg å engasjere hele forsamlingen på 80 stykker! Dette var anderledes enn det vi er vant til, og jeg fikk mange positive tilbakemeldinger etterpå.

Dette var imponerende og underholdende!

Gunnar Sydhagen, Fagforbundet

.................................................................................................................. 

Lektorstudenter i Trondheim 

Årets tredje lektormøte var viet relasjonskompetanse, og kommunikasjonstrener Roar Kjølv Jenssen hadde absolutt noe på hjertet! Jeg overdriver ikke når jeg sier at publikum nesten ble blåst overende, for her var så mye engasjement og innlevelse at energinivået i rommet var til å ta og føle på. Roar vektla det som kalles nonverbal kommunikasjon og fokuserte på hvordan kroppen spiller inn i møte med andre mennesker. Gjennom å ta og gi rom, endre utrykk og speile den man kommuniserer med, kan man lettere skape trygghet og dynamikk, hevdet Roar. Det var lett å kjenne seg igjen i de forskjellige situasjonene han skisserte! Han understreket at fokuset burde ligge på et ønske om å kultivere trygghet i de forskjellige situasjonene man så�r i.

Mvh James A. Arnfinsen, Faglig ansvarlig i Erudio

...................................................................................................................

Lade Behandlingssenter , Trondheim

Hei Roar!

Dette var bevisstgjørende, engasjerende, selvutviklende, irriterende, lekent, godt, ga lyst til fordypelse, vågalt, humoristisk, avslørende. Kjekk Mann :-) Mange spennende fasetter. Dette har vårt spennende og lærerikst for gruppa! TUSEN TAKK for det du ga både profesjonelt og personlig! Bodil Lien Aune, Avdelingsleder , Lade Behandlingssenter Blå Kors

...................................................................................................................


KommunikasTRENING og foredrag  BLÅ KORS i Oslo

Dette var supert, Roar!! Du beveger oss med dine fine blanding av humor, kroppspråk og et innhold til ettertanke! Veldig morsomt foredrag. Utrolig spennende med både latter og lærdom.

Jostein Hagen Leder Blå Kors Oslo

................................................................................................................... 

Skuespiller i Trondheim

Solid poengseier til Big John!! ( Roar Kjølv Jenssen )

M. Nordvik i Adresseavisa om Big John - premiere 24.oktober i trondheim

......................................................................................................

Foredrag Trøndelag Teater 

Fremragende opptreden av Roar Kjølv Jenssen i dag. Foredrag med topp underholdning, humor og musikk. Beste lørdagscafe til nå! Meget fornøyde tilskuere!

Ivar Gafseth - Musikalsk Leder Tr�ndelag Teater

Jeg vil få takke for en meget underholdende og spennende time på Trøndelag Teater sist lørdag. Framføringen din var meget god i forhold til tidligere foredrag jeg har hørt av flere grunner: Din tydelige plassering av ansvar for kommunikasjon hos den enkelte, fokus på kroppsspråk, gode og enkle illustrasjoner som gav meg troen på at alle kan utvikle seg og få en mer bevisst holdning til ikke verbal kommunikasjon, og at det var underholdende framført!

Bente Elisabeth Lind, MATTILSYNET, Distriktskontoret i Trondheim

................................................................................................................

Blå Kors øst 

 

Ditt foredrag var anderledes og spennende! mange kikket på hverandre i begeistring under ditt foredrag. Alle var med fikk mye ut av det!

Ditt bidrag har gjort oss bedre. Takk skal du ha!

 

Jostein Hagen, Virksomhetsleder 

......................................................................................................................

Foredrag for ansatte i Meråker Kommune 

 

Dette var veldig givende! Flott at du spilte på så mange strenger: gitar, daglige situasjoner, stoff fra teatret, kjempeflott kombinasjon. En sann vitalitet og at sånt kroppsrpråk gjorde at jeg satt på spranget og fulgte med. Kjempeflott!!

 

Gunna Jørgensen, lærer Meråker Barneskole

......................................................................................................................

Du var veldig engasjerende, og kom med mange gode poeng - i en ny vinkling.

Vi har fått inn skriftlige tilbakemeldinger, og de var udelt positive!

 

Vi vil garantert anbefale deg videre!

 

Vennlig hilsen

Odd.Annfin Havdal

FO Nord-Trøndelag 

................................................................................................................

KommunikasjonsTRENING 


Han opptrådde meget tillitvekkende og fikk raskt god kontakt med forsamlingen. Budskapet ble presentert på en ryddig og klar måte og det var lagt opp til en fin veksling mellom teoretisk informasjon og praktisering av temaet.

Roar Kjølv Jenssen understreket betydningen av å jobbe både med kropp og tekst og vi ble minnet om at man formidler best ved å være levende framfor å være flink.

Alle fikk prøvd seg, og øvelsene var lagt på et slik nivå at det var overkommelig for de fleste. De fleste øvelsene var dessuten fine i forhold til å trene på nettopp det å være levende.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avdeling for landbruk og bygdeutvikling, kan trygt anbefale

Roar Kjølv Jenssen som foredragsholder/inspirator innenfor emnet formidling/ kommunikasjon.

Som referanse kan landbruksdirektør Tore Bjørkli (915 22 687 ) eller fagsjef Magnhild Melandsø (915 52 583 ) kontaktes .

Trondheim 

Tore Bjørkli,  Magnhild Melandsø Landbruksdirektør og Fagsjef

----------------------------------------------------------------------------

KommunikasjonsTRENING i Omsorgsenheten i Trondh.Kommune 

Roar Kjølv Jenssen gjennomførte en rekke med kurs og øvelsessamlinger i kommunikasjon og samspill ved Omsorgsenheten for barn og unge.

Jenssen virker meget forberedt til kursdager og gruppesamlinger. Gjennom flere møter på forhånd hadde han skaffet seg god innsikt i det spesifikke ved vår virksomhet.

Kursdagene ble gjennomørt på en strukturert og spennende måte, og tilbakemeldingene fra deltakerne har vært meget positiv. Det trekkes frem at det var mye humor og god stemning, at innholdet i dagen skaper tilhørighet og vi-følelse, og at dette var nyttig lærdom og erfaring å ta med seg i møter som utfordrer oss. Jenssen er flink til å se og veilede, og hjelper oss til å fokusere på, for oss, nye områder i vår daglige yrkesutøvelse.

Jonny Berg Enhetsleder i Omsorgsenheten

---------------------------------------------------------------------------------

KommunikasjonsTRENING SFO Halset Skole

Det var en flott kveld som gav meg både inspirasjon og glede. Du var meget god på å formidle ditt budskap, samtidig som du skaper en trygg ramme rundt det som skjer.Har fått mange gode tilbakemeldinger fra personalet! Tusen takk for en kjemepefin kveld, lykke til videre i ditt arbeid både på og utenfor scenen.

May Tolnes, Leder SFO

---------------------------------------------------------------------------------

KommunikasjonsTRENING SFO Åsveien Skole 

Hele personalet synes det var en fenomenal kursdag-med fokus på det viktigste: Samspillet med barna! Med et stort engasjement og humor fikk du hele personlalet til å senke skuldrene og trene på å møte barnet i enhver situasjon. Slik trening kunne vi trengt mer av!

Torstein Frantzen, Leder SFO åsveien Skole, Trondheim

---------------------------------------------------------------------------------

Kursholder under Ungdommens Kulturfestival Trondheim

Kurset stilte store krav til deltakere og til kursholder. Kjølv Jenssen må på den bakgrunn sies å  ha vært den ideelle kursholder: Nærværende og omsorgsfull, inspirerende og utfordrende, erfaren og trygg.

Kursdeltakerne presenterte seg selv i en helstøpt, kreativ visning som avslutning på kurset. De var tydelig stolte av et resultat de i stor grad følte som sitt eget produkt.

Kjølv Jenssen ga etterpå hver enkelt deltaker en muntlig evaluering med vekt på det positive og det de burde jobbe videre med. Mange slitne, men oppreiste og svært tilfredse ungdommer fant veien hjem den kvelden.

På en ypperlig måte demonstrerte kursholderen hvordan fokus og innlevelse, stor variasjon i tempo og uttrykk og kommunikasjon med publikum gjør en forestilling mer opplevelsesrik enn en annen.

Vi ønsker Roar Kjølv Jenssen hjertelig velkommen tilbake neste år!

Harald Kjøl

Avd.leder Barne- og ungdomsavdelinga

Trondheim folkebibliotek

---------------------------------------------------------------------------------
Kursholder i KommunikasjonTRENING i Trondheim 

Roar Kjølv Jenssen - for en inspirasjon!!

Det var en meget bra dag, og helt annerledes enn noe vi har gjort før.

Deltakerne var svært fornøyde. De uttalte at de lærte svært mye. At de var imponerte over deg, og at det var fint at hver og en fikk prøvd seg.

Jeg slutter meg fullt og helt til de andres uttalelser. Jeg har snakket om det påkontoret, vil forsøke å gå videre med dette. Jeg skal også anbefale deg til andre jeg er i kontakt med.

Vennlig hilsen

Perly Larsen        Bygdefolkets Studieforbund

---------------------------------------------------------------------------------

HJORTEFOT OG KRISTIANSEN  - barneteater for alle aldre

Lye skule

Det er det mest fantastiske jeg har sett. Ble trollbundet og kunne ikke g� hjem. Skulle gå hjem å jobbe. Er glad jeg ble stående. Ungene var helt paralysert.

Turi Selvikvåg. lærer

--------------------------------------------------------------------------------

Hommersok skole 

Innhold og framf�ring var meget bra i forhold til å reise seg og få tak i egne drivkrefter.Jenssen viste også at følelsene - redsel og sinne- faktisk er helt normalt. Han hadde meget god kontakt med publikum, både barn og voksen.

.........................................................................................................

Stangeland skole 

Morsomme karakterer, enkle virkemidler, og kjempebra kontakt med publikum.

--------------------------------------------------------------------------------

Vatne skole 

Kjempebra forstilling. Varieert. Levende. Gir mye av deg selv. Spennende at en person klarer å spille så mange ulike roller på samme tid.

---------------------------------------------------------------------------------

Vestly skule 

Kjempekjekk forestilling, elevene var med heile tida. Mange gode poeng, passe veldig godt for borna og det med held på med i timane.

Rosseland skole 

-----------------------------------------------------------------------------

Svært solid og godt gjennomført. Humor, inkludering og uforutsette ting takles utmerket.

God stemmebruk - flotte rolle skifter. Svært god historie og et bra tema.

Kjell Arne Hølan, rektor

....................................................................................................................

Undheim skule 

Flott forestilling. Flott variert. God kontakt med elevane. Godt budskap, aktuelt !