kursINNHOLD

  1. foredrag
  2. seminar
  3. kurs
  4. foredrag/underholdning
kommunikasjonsTRENING tilstreber en uformell og leken tilnærming. Selve treningen veksler mellom: demonstrasjoner - erfaring gjennom konkret utprøving - teoretiske perspektiver - dialog og refleksjon.

interaktive foredrag - foredrag med etterfølgende utprøvinger og dialog
kurs ellers treningsseminar - undervisning og erfaringsbasert utveksling
treningssamlinger og individuell veiledning - basert på problemstillinger i arbeidshverdagen

KommunikasjonsTRENING formidler redskaper som kan brukes i forhandlingssituasjoner, i gruppesamarbeid, i 1:1 kommunikasjon og til presentasjoner for større grupper. Treningen kan foregå på individplan, i grupper og på organisasjonsnivå; eller som en kombinasjon av disse. Her følger noen eksempler:

LEDERSAMLING - kulturutvikling; “Vi er spesielt fornøyd med at opplegget ble tilpasset vårt behov og i henhold til den røde tråd vi skulle ha på vår medarbeidersamling. I tillegg vil jeg fremheve at innslaget blir forsterket fordi Roar er god på den kunstneriske siden.” Hilde Sem, markedssjef Bedriftsmarked, for Vital Forsikring ASA

KICK - off + coaching 1:1; ”Roar Kjølv Jensen gis de beste ord med på veien fra NRKs magasinredaksjon på Tyholt i Trondheim. Vi har hatt svært god nytte av hans arbeidsmetoder og tankegods, og kommer mer enn gjerne til å benytte ham ved seinere høve.” Ellen Ingunn Andersen, redaksjonssjef NRK P1

KURSDAG med kommunikasjonsTRENING; “Kjølv Jenssen opptrådde meget tillitvekkende og fikk raskt god kontakt med forsamlingen ... Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avdeling for landbruk og bygdeutvikling, kan trygt anbefale Roar Kjølv Jenssen som foredragsholder/inspirator innenfor emnet formidling/ kommunikasjon.” Tore Bjørkli, Landbruksdirektør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

1 DAG og KVELD med ungdom - utvikling av uttrykk og tekst; Kjølv Jenssen må sies å være den idéelle kursholder: Nærværende og omsorgsfull, inspirerende og utfordrende, erfaren og trygg. “ Harald Kjøl, avdelingsleder på Trondheim Folkebibliotek

For optimalt utbytte av kommunikasjonsTRENING, utvikles og skreddersys alle opplegg i nær dialog med oppdragsgiver. Alle opplegg kan derved tilpasses både kontekst og formål. Elementer fra kommunikasjonsTRENING kan enkelt overføres til andre felt i yrkeslivet, der evner til forandring og samspill er viktige genskaper.