komunikasjonsTRENING

KommunikasjonsTRENING baserer seg på flere års trening av programledere i NRK, div kommuniksjonsKURS for de fleste yrkegrupper ( leger, arkitekter, bønder, studenter, tolker, lærere  m.m. ), over 1000 egne teaterforestillinger for barn og unge, 20 �rs erfaring som profesjonell skuepiller p� Oslo Nye Teater, Tr�ndelag Teater, NRK DRAMA, Riksteatret, timel�rer p� NTNU Drama/Teater og som h�gskolelektor i skuespillerteknikk v HiNT.

Oppmerksomheten flytter seg hele tiden - b�de skuespillerens og publikums. For � holde p� oppmerksomheten m� den som st�r foran en forsamling l�re seg � skifte utrykk.

Mange forbinder kommunikative ferdigheter med det � kommunisere tydelig og uangripelig.Dette er bare delvis riktig. Det er v�r evne til � skape kontakt som er avgj�rende for utfallet av det vi sier. 

KOMMUNIKASJON mellom MENNESKER

Med eksempler hentet fra hverdag og yrkesliv, fra scene og pr�vesal, demonstreres grunnprinsipper i samspill og kommunikasjon mellom mennesker. Hensikten er � gi redskaper til � finne et dynamisk og personlig utrykk i en formidlingssituasjon, bli kjent med de mekanismer som gj�r at man f�r kontakt med den man snakker med, og at ens tilh�rere tar inn det som formidles.

dynamikk: Alle formidlingssituasjoner, hvor det er spontan kontakt mellom mennesker, er dynamiske og endrer seg underveis. Dynamikk handler f�rst og fremst om hvordan man forholder seg til de impulser som dukker opp.

kropp: Unders�kelser viser at vi oppfatter ca. 15% gjennom verbal kommunikasjon, og ca. 85% gjennom det nonverbale. � trene er � erfare. Erfaringene lagres i kroppen. N�r vi henter fram v�r erfaring, og kroppen bygger opp under det vi sier, �kes gjennomslagskraft og troverdighet i ommunikasjonen.
rytme: N�r vi varierer v�r rytme, kan vi forandre oss. Det er i rytmeskiftene vi f�r ny energi. I forvandlingen. I vendepunktene. I partnerkontakten. I sampillet.


TRENINGSARENA

Til utforskning av ulike utfordringer i kommunikasjonen mellom mennesker, er en
trygg treningsarena viktig. En trygg arena etableres gjennom tillit til partner og gruppe, og trygghet i forhold til kursleder og situasjon, og med forutsigbare og tydelige rammer rundt treningen.

Gjennom kommunikasjonsTRENING opp�ves fleksibilitet og lydh�rhet overfor skift-
ene i en kommunikasjonssituasjon og hvordan en kan samspille med disse. Det
trenes ikke bare p� HVA man skal si - men like mye p� HVORDAN man best kan
uttrykke det. Og da skal kroppen v�re med!

Mer enn � prestere - v�re BEST - handler dette om � v�re MEST mulig n�rv�rende i ord og kroppsuttrykk.