komunikasjonsTRENING

KommunikasjonsTRENING baserer seg på flere års trening av programledere i NRK, div kommuniksjonsKURS for de fleste yrkegrupper ( leger, arkitekter, bønder, studenter, tolker, lærere  m.m. ), over 1000 egne teaterforestillinger for barn og unge, 20 års erfaring som profesjonell skuepiller på Oslo Nye Teater, Trøndelag Teater, NRK DRAMA, Riksteatret, timelærer på NTNU Drama/Teater og som høgskolelektor i skuespillerteknikk v HiNT.

Oppmerksomheten flytter seg hele tiden - både skuespillerens og publikums. For å holde på oppmerksomheten må den som står foran en forsamling lære seg å skifte utrykk.

Mange forbinder kommunikative ferdigheter med det å kommunisere tydelig og uangripelig.Dette er bare delvis riktig. Det er vår evne til å skape kontakt som er avgjørende for utfallet av det vi sier. 

KOMMUNIKASJON mellom MENNESKER

Med eksempler hentet fra hverdag og yrkesliv, fra scene og prøvesal, demonstreres grunnprinsipper i samspill og kommunikasjon mellom mennesker. Hensikten er å gi redskaper til å finne et dynamisk og personlig utrykk i en formidlingssituasjon, bli kjent med de mekanismer som gjør at man får kontakt med den man snakker med, og at ens tilhørere tar inn det som formidles.

dynamikk: Alle formidlingssituasjoner, hvor det er spontan kontakt mellom mennesker, er dynamiske og endrer seg underveis. Dynamikk handler først og fremst om hvordan man forholder seg til de impulser som dukker opp.

kropp: Undersøkelser viser at vi oppfatter ca. 15% gjennom verbal kommunikasjon, og ca. 85% gjennom det nonverbale. Å trene er å erfare. Erfaringene lagres i kroppen. Når vi henter fram vår erfaring, og kroppen bygger opp under det vi sier, økes gjennomslagskraft og troverdighet i ommunikasjonen.
rytme: Når vi varierer vår rytme, kan vi forandre oss. Det er i rytmeskiftene vi får ny energi. I forvandlingen. I vendepunktene. I partnerkontakten. I sampillet.


TRENINGSARENA

Til utforskning av ulike utfordringer i kommunikasjonen mellom mennesker, er en
trygg treningsarena viktig. En trygg arena etableres gjennom tillit til partner og gruppe, og trygghet i forhold til kursleder og situasjon, og med forutsigbare og tydelige rammer rundt treningen.

Gjennom kommunikasjonsTRENING oppøves fleksibilitet og lydhørhet overfor skift-
ene i en kommunikasjonssituasjon og hvordan en kan samspille med disse. Det
trenes ikke bare på HVA man skal si - men like mye på HVORDAN man best kan
uttrykke det. Og da skal kroppen være med!

Mer enn å prestere - være BEST - handler dette om å være MEST mulig nærværende i ord og kroppsuttrykk.