Velkommen 

Det er enkelt.

Vi kommuniserer fordi vi ønsker å oppnå kontakt.

Den oppnår vi gjennom å ligne på den eller de vi henvender oss til.

Kontakt er et nonverbalt fenomen, en kroppslig sansning som medfører at

mottakerens utrykk endrer seg. Kommunikasjon består av verbal ( 15% )

og nonverbal kommunikasjon ( 85% ). Ditt nonverbale utrykk understøtter

ordene dine. Hos dine nærmeste skal det ikke mer til enn en nyanse

tonefallet, en ørliten kroppslig forandring, før du merker at noe er galt. 

Selv om ordene er de samme.

Tilskueren ønsker å forstå, aktøren ønsker å få kontakt. I dialoger vil vi 

variere mellom å være tilskuer og aktør. Vi er som to ulike karakterer

hvor den ene lytter og den andre handler: Vi gir ROM, og vi tar ROM.

Når du går fra å være tilskuer til å bli aktør, går du fra hovedsaklig å 

tenke til å sanse. Dette forteller kroppen oss med all mulig tydelighet.

Vi kaller dette nervøsitet, kribling, sommerfugler i magen osv.

Du sanser din kropp.

KommunikasjonsTRENING er mao mindre form, og mer innhold.

Min erfaring med lønnsforhandlinger, taleteknikk, innsalg, presentasjoner,

ulike sceniske prestasjoner er at mange tar utgangspunkt i tilskuerens

 perspektiv. Tilskueren er opptatt av riktig og galt, tydelighet, mottakelig-

heten i det som formidles. Av denne grunn velger noen å bruke video-

kamera som pedagogisk virkemiddel. Dette er et paradoks.

Det er effekten av kommunikasjonen som er det avgjørende for utfallet

av situasjonen - din effekt på mottakeren. Om du får kontakt. Altså er det

tilskueren som bør filmes. Tilskuerens ønske om å forstå eller føle med, 

er i liten grad forenlig med aktørens fokus på å oppnå kontakt. 

Aktøren skal ikke være god - men levende!

Aktøren skal glemme seg selv, og får publikum til å endre seg. Kanskje de

ler, holder pusten, beveger seg, tar med eller mindre rom, kommer med

innsigelser osv.

Kjernen i all skuespillerteknikk er å kunne endre utrykk.

Uten denne evnen sovner publikum.

Feks er den norske skolens største og og kanskje mest grunnleggende

utfordring, slik jeg ser det, klasserommets forutsigbarhet. 

Vi har vel alle prøvd å se en film flere ganger, og erfart at det blir

kjedelig.Pedagogens utfordring er som regel ikke å få elevenes

 oppmerksomhet - men å beholde den.

Lærere som framstår som tilskuere til situasjonen, kan sjelden oppveie

dette ved faglig dyktighet.

Men det er enkelt å endre på det. Du kan trene på å flytte din 

oppmerksomhet fra ordene dine, det verbale nivå , til kroppen din - det

 nonverbale. Da kan du få kontakt! Og skape anerkjennelse  - som også er

et nonverbalt fenomen. Gjennom anerkjennelse bygger vi vår sosiale 

rolle. Noen nonverbale øyeblikk glemmer vi aldri: Det sterkeste og mest

kontaktfulle punktet i en teaterforestilling vil ofte være det

øyeblikket hvor skuespilleren glemmer sin tekst.

På komedier og farser legges dette noen ganger inn som en del av spillet.


TIL SLUTT: 

Når vi beveger oss for raskt fra TILSKUER til AKTØR glemmer vi teksten.

I hvertfall hvis teksten sitter i hodet.

Her kommer treningen inn.

Lær deg å se etter fysiske endringer - og finn ut hvordan du skaper dem!

Lær kroppen din å huske teksten, da må du sanse deg selv, bevege deg i

rommet, mens du forbereder deg.

Min erfaring er at en inkluderende og åpen stemning, hvor deltakerne 

føler seg trygge og anerkjente, skaper det beste utgangspunkt for å 

kunne sanse seg selv og erfare at du får kontakt når justerer hvordan du

TAR ( leder ) og GIR( lytter ) rom, og øver på å ligne på den du vil ha 

kontakt med. 

Ofte blir opplevelsen at dette ikke er teknikk - men å være seg selv, på

en dypere og mer nærværende måte.


 .......................................................................................................................

Lær hvordan du OVERFØRER ditt engasjement til noen som trenger det.

...hvordan du skaper TRYGGE situasjoner med stor takhøyde,  

...hvordan du ved Å ENDRE ditt mønster, samtidig utvider ditt register.  

 

Å FÅ KONTAKT..

Når du går på et viktig møte, holder et foredrag eller tar ordet i en forsamling, 

går du fra å være PUBLIKUMMER til å bli AKTØR.

Du endrer utrykk. Denne overgangen er utfordrende for mange mennesker.

Publikummeren er først og frem i ro - gir rom - lytter.

Aktøren er i bevegelse - tar rom - formidler.

 

Man bør mao trene på å TA og å GI ROM.

Dette er en nonverbal øvelse. Forskning har vist at vi oppfatter et utrykk som 85% nonverbal - og 15 % verbal kommunikasjon.

 

Kommunikasjonen har som prosjekt å få kontakt;

 ikke vinne - men å skape noe sammen.

 

Alle som har stått foran en forsamling vet at den største utfordringen er å beholde publikums oppmerksomhet.

 

Da må vi lære å styre vår egen.

Dette er overraskende enkelt - og effektfullt.

 

Vår evne til å skape kontakt - relasjonskompetansen, er inngansporten til � formidle våre faglige ferdigheter. Uten at vi skaper kontakt kan vi heller ikke overfØre vårt engasjement. Og om vi ikke overfører vårt engasjement kommer publikum til å sovne... 

 

Målet med min kommunikasjons-pedagogikk er gjøre deltakerne trygge,

og øke tilliten til egne kontaktferdigheter.

 

 

Å SKIFTE UTRYKK

 

Fra vi blir født tilegner vi oss vår kompetanse gjennom å speile de vi er sammen med.Vi bruker kroppen vår til å få kontakt - nonverbalt og verbalt. Vi posisjoner oss - vi skifter utrykk når situasjoner endrer seg. Vår personlighet er den samme, men utrykkene er mange, vi tar lite eller mye rom...

Skuespillere,pedagoger, selgere, og alle mennesker som arbeider med kommunikasjon. lever av � skifte utrykk.

 

Det viktige er at når vi endrer utrykk, endres også vår opplevelse av verden.

 

Her ligger vår mulighet og vår frihet! 

 

 

All dialog handler om Å TA og � GI ROM.

  • TA ROM og skap tydelighet og autoritet.
  • GI ROM og skap dialog.
  • Varier mellom dem og skap  engasjement!

"Gjennom å kunne TA og GI ROM skaper du et trygt handlingsrom mellom deg og dine tilhørere, du lærer å kunne endre både utrykk og den situasjon du befinner deg i. Gjennom trygghet oppstår muligheten til endring." Skuespiller, Inspirator og TRENER i kommunikasjon

..................................................................................................................

KommunikasjonsDAG Solbakken Skole, Trondheim 

 

Meget bra kursholder som var svært engasjerende!

Terningkast 5 og 6 fra lærerne som deltok.

 

Du laget en kjempefin og anderledes studie-dag for meg og mitt personale. Takk skal du ha!

 

Kari Busch   Rektor  Solbakken skole, Trondheim

..............................................................................................................

DET VIRKA! I går fikk veiledning fra deg og i dag hadde jeg så gode samtaler med barn og voksne som aldri før! Det var tydelig at både barn og voksne følte seg sett og bekreftet. Dette vil jeg bruke både privat og på jobben. Har hatt mye kursing i kommunikasjon, men dette kunne jeg bruke med en gang. Tusen takk!

Lærer på Berg Skole, 2009 Trondheim

........................................................................................................

Gjennom sitt kraftfulle og profesjonelle engasjement bidro Roar til å gi samlingen en fin avrunding på siste dag av samlingen, relatert til vårt valgte tema Samspill.

  Markedssjef VITAL Hilde Sem

 "Kjølv Jenssen må sies å ha vært den ideelle kursholder: Nærværende og omsorgsfull,  inspirerende og utfordrende, erfaren og trygg".                      

Harald Kjøl  - Avdelingsleder Trondheim Folkebibliotek 2006

" I NRK snakker vi om før og etter Roar - runden" .                                      

  Ellen Ingunn Andersen -  redaksjonssjef NRK Program Riks.

.........................................................................................................

Tusen takk for all hjelp Roar.

Du er utrolig dyktig! Det gikk opp noen lys for megJ

Jeg skal jobbe med dette og holde deg oppdatert!

 

Ung kvinnelig leder, personlig veiledning høsten 2009

..........................................................................................................

 

Utdanning og Kompetanse:

STATENS TEATERHØGSKOLE, OSLO

DYKKER OG FROSKEMANNSOLEN, BERGEN

4 ÅRIG TRENINGSFORLØP ( gruppedynamikk, kroppsbevissthet, nærværstrening)PÅ VÆKSTCENTERET, DANMARK

TAEKWON -DO 1.Cup NTN  og 1.CUP WTF

VEILEDNING OG UNDERVISNING HOS FINN HESSELAGER OG NEEL FASTING 

COACH FOR PROGRAMLEDERE I NRK P1 PG P3 fra 2001 -

HØGSKOLELEKTOR I SKUESPILLERTEKNIKK HINT

LANDSBYLEDER EKSPERTER I TEAM / NTNU

.............................................................................................................